Home
Cases
Groothuis bouwgroep
Case Groothuis

Case

Groothuis Bouwgroep

Behoefte aan een strategisch recruitmentplan

Groothuis Bouwgroep, een familiebedrijf in hart en nieren èn expert op het gebied van ontwikkelen, bouwen en beheren van vastgoed. Innovatie en duurzaamheid spelen binnen dit bedrijf een belangrijk rol.

Net als veel bedrijven binnen de bouwtechnische sector had ook Groothuis moeite met het aantrekken van voldoende en de juiste mensen. Groothuis zou Groothuis niet zijn als zij niet open stonden voor andere, innovatievere manieren om invulling te geven aan recruitment. Waar zij voorheen veel vacatures uitbesteedde aan externe recruitmentbureaus, wouden zij recruitment intern gaan beleggen. Aan Higher Skills de mooie uitdaging om hier een gedegen plan voor te schrijven.

Namens Higher Skills is Viviënne aan de slag gegaan met het opstellen van een strategisch recruitmentplan voor de komende jaren. In haar periode bij Groothuis is zij tevens kritisch door alle samenwerkingen met bureaus gegaan en heeft dit aantal flink weten terug te brengen tot een beperkt aantal gespecialiseerde bureaus. Tevens onderhield Viviënne de lijn met marketing om hun te voorzien van input vanuit de arbeidsmarkt.

In de tweede fase van deze opdracht, toen de basis voor recruitment was neergezet, heeft collega Chiara het overgenomen van Viviënne. Zij is veelal bezig geweest met het verder vormgeven van de arbeidsmarktcommunicatie en het pro-actief werven voor de openstaande vacatures bij Groothuis. Samenvattend zijn de volgende resultaten gerealiseerd:

  • Het opstellen van een strategisch recruitmentplan;
  • Het terugbrengen van het aantal samenwerkingen met externe bureaus en het opstellen van nieuwe contracten;
  • Vormgeven van de arbeidsmarktcommunicatie in samenwerking met marketing;
  • Meerdere lastige vacatures zijn ingevuld.

Wij kijken met trots terug op deze mooie samenwerking en de gerealiseerde resultaten. Een recruitmentplan gericht op het verduurzamen van de arbeidsrelaties; Groothuis Bouwgroep gaat echt een stap verder!

Benieuwd wat we voor
jouw bedrijf kunnen realiseren?

Cta zwanine

Investeren in een eigen recruitment afdeling?

Lees in onze whitepaper de voordelen van investeren in een eigen recruitment afdeling.

Download whitepaper