Algemene voorwa...

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van Qoore BV, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70726345, van toepassing. Klik hier voor de algemene voorwaarden. Op aanvraag kunnen wij ook een exemplaar per mail sturen.