Waterschap vall...

Waterschap Vallei en Veluwe - Interim recruitment oplossing

Waterschap Vallei en Veluwe is het waterschap van 37 gemeentes in de provincies van Gelderland en Utrecht. Een innovatieve organisatie in een uitdagend en uniek vakgebied. Bij het waterschap werken ruim 500 professionals iedere dag aan veilige dijken, gezuiverd afvalwater en voldoende en schoon water in sloten, beken en kanalen. Dit doen zij steeds vaker in het licht van circulaire economie, de energietransitie en de digitale transformatie.


Om richting en invulling te kunnen geven aan deze veranderkundige vraagstukken heeft het waterschap kritisch gekeken naar haar huidige personeelsbestand. Dus, hebben wij de juiste mensen wel in huis om deze nieuwe manier van werken te realiseren? En worden alle benodigde competenties wel vertegenwoordigd binnen onze organisatie? Naar aanleiding van deze vragen is de organisatie tot de conclusie gekomen dat zij nieuw talent aan boord moesten halen. Maar hoe doe je dit? Hoe trek je als organisatie in een schaarse arbeidsmarkt ruim 25 gekwalificeerde en talentvolle nieuwe collega's aan?


Deze uitdaging pakte Higher Skills eind 2019 vol enthousiasme met beide handen aan. In de vorm van een interim recruitment oplossing werken Higher Skills en het waterschap samen aan de invulling van deze vacatures op key posities binnen de organisatie. Nieuw talent aantrekken vraagt ook om een nieuwe manier van werven. Op basis van een uitgebreide doelgroepenanalyse en de ontwikkeling van candidate persona's is in beeld gebracht welke mensen het waterschap nodig heeft voor de realisatie van haar ambities. Heel doelgroepgericht zijn de wervingsactiviteiten bepaald en zien wij de positieve resultaten hiervan terug.


Wij vinden het prachtig dat wij als recruitmentpartner van Waterschap Vallei en Veluwe een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van haar ambities.

Ook interessant